Добрички Панаир АД

Програма

XVI Специализирано изложение

           ПЧЕЛОМАНИЯ

        7 – 9  март 2019 г.


7 март (четвъртък)

10:00 ч.Официално откриване на изложението.

13:00 ч. Здрави пчели с природни продукти - Нозематоза".
                                                Лектор: д-р Илиян Гечев, двм
                                                               Eкстрактфарма ЕООД
                                                Място:  Конферентна зала
                                                               СК“Простор”

14:00 ч. Начин на работа. Пчеларството като малък бизнес.
                                                 Лектор:Георги Кръстев
                                                 Място: Конферентна зала
                                                             СК “Простор”
8 март(петък)

10:30ч. Професионално майкопроизводство.
                                               Лектор: Илия Павлов
                                               Място: Конферентна зала
                                                           СК “Простор”

13:00ч.Закон за собствеността и ползването на земеделски земи.
                                               Лектор: инж.Десислава Иванова
                                                              Директор на ОД "Земеделие"
             Мерки и програми за подпомагане на ЗС-пчелари.
                                                Лектор: Маринела Георгиева
                                                               НССЗ- ТОО
             Регистрация и актуален здравен статус на пчелните семейства.
                                               Лектор: д-р Б. Каменов
                                                             Директор на ОДБХ
             Подпомагане на ЗС-пчелари.
                                              Лектор: Грациела Павлова
                                                             Директор на ОД на ДФЗ гр. Добрич

             Основни моменти от закона за пчеларството и наредба 13 - Мерки за опазване на пчелите и пчелните      семейства от отравяне и начини за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
                                              Лектор: Дарина Василева  
                                                             Нач.отдел РЗ ОДБХ гр. Добрич


Зооинж. А. Йонов - Изпълнителен директор на националната асоциация за развъждане на черношарена порода България и председател на Областен консултативен съвет с коментар.


Ат. Димитрова - Гл. експерт при Изпълнителна агенция "Селекция и репродукция на животните " -офис гр. Добрич за въпроси и отговори.
                                              Място: Конферентна зала
                                                           СК “Простор”


9 март(събота)

10:30ч. Нов модел кошер,професионално пчеларство система Фарар    
                                              Лектор: Валери Йорданов
                                                             фирма ”Bee Expert” Плевен
                                              Място: Конферентна зала
                                                           СК “Простор”

14:00ч. Пчели и пестициди!... или защо умират пчелите?
                                             Лектор: проф. доктор Пламен Петров
                                             Място: Конферентна зала
                                                          СК “Простор”
                            

                    

    Организаторите си запазват правото за промяна в програмата. 

Търговско изложение Пчеломания 07-09 март 2019 Борса за семена и посадъчен материал 04 - 07 февруари 2019 Селското стопанство и всичко за него 30 юли - 02 август 2019