Добрички Панаир АД

Програма

XVIІ Специализирано изложение

           ПЧЕЛОМАНИЯ

       25 - 28 март 2021г.
 

25  март  (четвъртък)

10:00 ч.Официално откриване на изложението.

13:00 ч.. "Влияние на билковите продукти върху здравето на пчелите".
                  Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”
                                                                                               СК Простор
                                                                                               Конферентна зала
                                                                                                
Д-р Илиян Гечев е ветеринарен лекар, който от 1990 до 2000 г. работи като научен сътрудник в секция „Патология на пчели, риби и буби“ в Централен Научноизследователски Ветеринарномедицински Институт „Проф. д-р Георги Павлов“ – София. През 1995 г. защитава дисертация в сферата на пчелната патология. През 1998 г. специализира пчеларство в Израел. От 2000 до 2011 г. е директор на Институт за контрол на ветеринарномедицински продукти - София. През 2016-2017 г. работи в Център за оценка на риска по хранителната верига към МЗХГ.
Автор е на книгите „Диагностика на болестите по пчелите“, която издава през 2001 г. и на „Ветеринарен наръчник по пчеларство и биологично сертифициране”, която издава през 2016 г. Автор е на повече от 100 научни и научно-популярни статии в областта на пчелната патология.
Автор и ръководител на проект Varroa tester 3 in 1, реализиран от БиоИн – Пловдив.
През последните пет години проучва влиянието на билковите екстракти върху здравето на пчелите и начините за осигуряване на техния здравословен статус. Създател е на следните продукти за пчели: НОЗЕМАТ ХЕРБ, НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, АСКОМАТ ХЕРБ и ИМУНОСТАРТ ХЕРБ, които са само на билкова основа.

 

Търговско изложение Пчеломания 31 март - 2 април 2022г. Борса за семена и посадъчен материал 02-05 ФЕВРУАРИ 2022 Селското стопанство и всичко за него 31.08-03.09.2022