Добрички Панаир АД

  • ПЧЕЛОМАНИЯ 2023
акценти
  • Слайдшоу:
  • спри
  • пусни

Новини и събития

rss

ПЧЕЛОМАНИЯ

23 - 25 март 2023 г

За 20 поредна година Добрички панаир АД ще проведе изложение Пчеломания в периода 23 – 25 март 2023 г. в СК „Простор”, гр. Добрич. На изложението ще бъде представено пчеларско оборудване и инвентар, восъчни основи, богатото видово разнообразие на мед и пчелни продукти, лицензирани майкопроизводители, овощен и лозов материал.

Прочети подробно
Търговско изложение Пчеломания 23 - 25 март 2023г. Борса за семена и посадъчен материал 02-05 ФЕВРУАРИ 2023 Селското стопанство и всичко за него 30.08-02.09.2023