Добрички Панаир АД

акценти
  • Слайдшоу:
  • спри
  • пусни

Новини и събития

rss

ПЧЕЛОМАНИЯ 22 - 24 март 2018

XV-то специализирано изложение Пчеломания ще се проведе за поред път от 22 до 24 март 2018г. в СК "Простор", гр. Добрич. Събитие като това насочва фокуса на вниманието към един от изключително важните отрасли на българското земеделие - пчеларството.
Изложението се превърна през годините в отлично място за обмяна на опит,идеи и иновации.
Прочети подробно
ПЧЕЛОМАНИЯ 22 - 24 МАРТ 2018 Г. Експо Добрич 24-26 септември 2014 Пчеломания 22-24 март 2018 Национален аграрен семинар 18 - 20 ноември 2013 Борса за семена и посадъчен материал 30.01. - 3.02.2018 Селското стопанство и всичко за него 28.08 - 31.08.2018 г.