Добрички Панаир АД

  • Борса за семена и посадъчен материал 2018г.
акценти
  • Слайдшоу:
  • спри
  • пусни
Експо Добрич 24-26 септември 2014 Пчеломания 22-24 март 2018 Национален аграрен семинар 18 - 20 ноември 2013 Борса за семена и посадъчен материал 30.01. - 3.02.2018 Селското стопанство и всичко за него 29.08 - 02.09.2017 г.