Добрички Панаир АД

Новини и събития

06.02.2018

ПЧЕЛОМАНИЯ

На 7 март 2019 г.  Добрички панаир АД за 16 поредна година ще открие изложение Пчеломания в СК „Простор”, гр. Добрич. Форумът ще продължи до  9 март 2019г. и ще предложи на изложители и посетители голямо разнообразие на пчелни продукти и производи, пчеларски инвентар, производство и преработващо пчеларско оборудване, восъчни основи, микролаборатории за окачествяване, ветеринарни препарати, лицензирани майкопроизводители, специализирана литература, цветя.


Към списък новини
Търговско изложение Пчеломания 07-09 март 2019 Борса за семена и посадъчен материал 04 - 07 февруари 2019 Селското стопанство и всичко за него 30 юли - 02 август 2019